Psychologenkring Kortrijk

Wie zijn we?

Met de regionale psychologenkring vormen we het lokale aanspreekpunt voor psychologen en andere gezondheidsactoren uit onze regio; Kortrijk-Kuurne-Harelbeke. Het verzamelen van psychologen in een kring versterkt de positie van de psycholoog binnen de gezondheidszorg. De meerwaarde van het beroep en daarmee ook het maatschappelijk belang komt nog beter tot uiting door vertegenwoordiging in de eerstelijnszorg (LOGO, SEL, LMN,…).

Doelstelling

Vertegenwoordiging
1. Lokale representatieve netwerken

2. Versterken van de positie bij andere gezondheidszorgen 
Deskundigheidsbevordering
1. Faciliteren lokale bijscholingen 

2. Lokale intervisie en supervisie faciliteren 
Netwerking
1. Loyale samenwerking tussen de psychologen onderling 

2. Mogelijkheden verkennen tot samenwerking met andere partners 
Signalisatie
1. Noden/knelpunten detecteren

2. Advies

Raad van bestuur

Voorzitter: Mieke Duthoo
Ondervoorzitter: Tilly Soubry
Secretaris
: Liesbeth Vanneste
Penningmeester: Joline Callens
Web: Dominiek Derore

Werkgroepen

In Progress

Activiteiten

Do 26 januari 2023 om 20u. : Nieuwjaarsreceptie

Ma 20 maart 2023 om 20u. : Kringvergadering

Di 23 mei 2023 om 20u. : Algemene vergadering

Ma 25 september 2023 om 20u. : Kringvergadering

Do 23 november 2023 om 20u. : Kringvergadering

Enkele handige links

Vlaamse vereniging van klinische psychologen
Belgische federeatie voor psychologen
Psychologencommisie